Home > Bestellen

WiverSoft programma's: Bestelling en levering

WiverSoft programma's worden standaard geleverd via download. U kunt het gedownloade installatiebestand daarna zelf ergens bewaren, voor het geval u het programma later wil opnieuw wil installeren (bv. op een andere PC).
Opsturen op een gepersonaliseerde CD is mogelijk, mits een meerprijs van 15 Euro.
Bij buitenlandse leveringen binnen de EU wordt intracommunautair gefactureerd (0 % btw), mits het correcte BTW-nummer doorgegeven wordt.

Voordat u het programma bestelt, is het aangeraden om eerst de demo te downloaden, de gewenste versie te installeren en deze te testen. Op die manier kunt u vaststellen of het programma wel alle mogelijkheden heeft die u wenst.

Bestellen:

 • Stuur een mail naar info@wiversoft.be met volgende gegevens:
  • Welk programma u wenst aan te schaffen.
  • Naam van uw bedrijf.
  • Facturatie- en eventueel leveringsadres (indien verschillend).
  • BTW-nummer.
  • Indien u het programma op CD wenst (i.p.v. via download), dit ook vermelden.
 • Bestellingen worden manueel verwerkt binnen maximum 1 dag (overdag doorgaans binnen enkele uren).
 • Na verwerking wordt u een e-mail gestuurd met de factuur in bijlage en een tijdelijke registratiecode voor de demo.

Indien u dan onmiddellijk aan de slag wil:

 • Download en installeer de demo van het bestelde programma, indien dat nog niet gebeurd zou zijn.
 • Voer via "Overige - Registratiecode ingeven" de tijdelijke registratiecode in.
 • De demo werkt nu 1 maand als volwaardige versie, zonder de beperkingen van de demo.

Betaling en levering:

 • Betaal de factuur via overschrijving.
 • Uw licentie wordt aangemaakt na ontvangst van de betaling.
 • Indien u koos voor levering via download:
  • Er wordt u een mail gestuurd met een licentiedocument in bijlage. Hierop staan uw persoonlijke licentiegegevens vermeld.
  • Download het installatiebestand van de definitieve versie via download.wiversoft.be. Gebruik daarvoor de licentiegegevens die vermeld staan op het opgestuurde document.
  • Bewaar het gedownloade bestand op een USB-stick, CD, externe harddisk, ....
 • Indien u de levering op CD gevraagd had:
  • Er wordt een CD gemaakt met daarop de naam van uw bedrijf en uw licentiegegevens. Deze wordt opgestuurd met de post.
  • Er wordt u een mail gestuurd met een licentiedocument in bijlage. Hierop staan - net als op de CD - ook uw persoonlijke licentiegegevens vermeld, waarmee het programma desgewenst ook onmiddellijk gedownload kan worden via download.wiversoft.be.
  • Het verzenden gebeurt op risico van WiverSoft. Mocht het pakketje tijdens het verzenden verloren gaan of beschadigd raken, dient u dit te melden binnen een week na de verzendingsdatum.

Installatie van de definitieve versie:

 • Sluit de demo van het programma.
 • Voer de installatie uit met het gedownloade installatiebestand of met de CD. Installeren in dezelfde map waar de voorlopige versie staat.
 • Start het programma op en geef de registratiecode in die op de factuur of de CD staat.
 • Het demo-programma is nu vervangen door de echte versie. Alle gegevens uit de demo-versie blijven uiteraard bewaard. U kunt gewoon verder werken met het programma.
 • Snelkoppelingen naar de demo-versie dient u manueel te verwijderen.

Een programma op CD kan - mits contante betaling - ook afgehaald worden op mijn adres . Gelieve hiervoor wel een afspraak te maken.

WiverSoft doet geen installaties ter plaatse bij de klant.

Daarnaast zijn er enkele computerwinkels die bij hun klanten WiverSoft programma's installeren. Mogelijk wordt u een bedrag aangerekend voor installatie en/of een woordje uitleg.
Copyright 2004 - 2023 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0759.665.594
Privacy verklaring