WiverSoft BV privacy verklaring

Privacybeleid

WiverSoft respecteert uw recht op privacy. Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over welke gegevens verzameld worden, waarvoor deze gebruikt worden en waar deze bewaard worden.

Eigendom

Deze website is eigendom van WiverSoft BV, Blauwe Kei 3 B, 2380 Ravels.
E-mail: info@wiversoft.be

Welke gegevens worden opgeslagen en met welk doel?

Indien u klant bent bij WiverSoft worden volgende gegevens bewaard:

  • Bedrijfsgegevens: Bedrijfsnaam, adres, btw-nummer. Deze zijn nodig voor de facturatie van de diensten die u bij WiverSoft afneemt.
  • Contactgegevens: e-mailadres, telefoon- en/of GSM-nummer: Deze worden gebruikt voor de dienstverlening en om u op de hoogte te houden van beschikbare updates van de programma's.
  • Communicatie: De e-mails tussen u en WiverSoft. Hiermee wordt een historiek opgebouwd die een betere dienstverlening mogelijk maakt.
  • Downloads: Bij het downloaden van een aangekocht programma en de updates ervan, wordt volgende informatie bewaard: Het tijdstip van de (poging tot) download, het ingegeven licentienummer, welk programma/versie gedownload werd, en het ip-adres van het toestel van waarop de download uitgevoerd werd. Deze transactie gebeurt via een https beveiligde verbinding.
  • Referenties op deze website: Klanten kunnen vermeld worden bij de referenties op de website van WiverSoft. Dit gebeurt enkel voor klanten die er uitdrukkelijk hun toestemming voor gegeven hebben.

Waar worden deze gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard op de computer infrastructuur bij WiverSoft. De opslagmedia zijn wachtwoord beveiligd en geëncrypteerd.
Informatie over het downloaden van een programma en de updates ervan worden bewaard in een paswoord beveiligde MySQL database op de website van WiverSoft.

Bezoek van de website

Wanneer u de website van WiverSoft bezoekt wordt info over uw bezoek opgeslagen in logfiles. Het betreft de bezochte pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke.
WiverSoft gaat niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en herleidt deze gegevens dus niet tot uw persoon. Geanonimiseerde informatie uit deze logfiles kan ten behoeve van analyses bewaard worden (bv. hoe vaak bepaalde pagina’s bezocht werden).

De website van WiverSoft maakt geen gebruik van cookies, Google analytics of Facebook pixels.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de overheidsinstanties voor de zaken die wettelijk voorgeschreven zijn (bv. de BTW-listing). Dit gebeurt dan via de boekhouder.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

Wanneer u meent dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn, kunt u me verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen zo snel mogelijk behandeld worden. Indien uw verzoek niet kan worden uitgevoerd, zal ik u gemotiveerd toelichten waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek via mail of per brief sturen aan de bovenaan deze pagina vermelde contactgegevens.


 
 
 
 
Copyright 2004 - 2024 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0759.665.594
Privacy verklaring