Home > Facturatie Software > Versies > Korting contant

Korting contant bij WiverSoft Facturatie Full

Een korting voor contante betaling is een korting die u toekent indien de klant snel betaalt. Sinds versie 5.1.1 is de mogelijkheid om met korting contant te werken voorzien in het facturatieprogramma WiverSoft Facturatie Full.

Hoe gebruiken?

In de algemene instellingen van het facturatieprogramma (op de tab "Factuur") kan het gebruik van korting contant aan of uit gezet worden. Indien het aangevinkt wordt, kan tevens het kortingspercentage en het aantal dagen ingegeven worden (standaard instelling is 2% en 8 dagen).

In de klantenfiche kan de toepassing van korting contant voor elke klant afzonderlijk aan of uit gezet worden. Deze optie is daar enkel zichtbaar indien het in de algemene instellingen aan staat.

Bij gebruik van korting contant is het bedrag waarop de BTW berekend wordt (= de "maatstaf van heffing") het bedrag waar de korting contant afgetrokken werd, ongeacht of de klant gebruik maakt van deze korting of niet.

Korting contant is ingrijpend voor de berekening van de eindtotalen op een factuur / creditnota, en voor de betalingsopvolging ervan. De windows factuur, creditnota, betaling en enkele lijsten zitten in het programma daarom in 2 verschillende versies: één met, en één zonder korting contant. Indien het in de algemene instellingen uit staat, worden de windows zonder korting contant weergegeven. Gebruikers van het programma die niet met korting contant werken, zien er op die manier helemaal niets van.
Copyright 2004 - 2023 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0759.665.594
Privacy verklaring