Home > Facturatie Software > FAQ > Tools

Het gebruik van Tools.exe bij WiverSoft programma's.

Tools.exe is een programma waarmee via xbase commando's de databestanden bekeken en aangepast kunnen worden. Dit is in eerste instantie bedoeld voor mezelf, om problemen met de database bij klanten via hulp op afstand te kunnen verhelpen.
Ervaren computergebruikers kunnen het echter wel gebruiken, en er "krachtige" dingen mee doen. Het is opzettelijk niet mee opgenomen in het menu, omdat onervaren computergebruikers het beter niet kennen.

Op het gebruik van Tools.exe wordt geen ondersteuning gegeven. Neem zeker eerst een backup voor je het gebruikt !

Hoe Tools.exe gebruiken:

Opstarten via de Windows-verkenner.
De commando's dienen ingegeven te worden in het kleine commando-window, telkens gevolgd door de enter toets.

Enkele basis-commando's:

Commando Wat het commando uitvoert
dir De lijst met databestanden tonen
use xxxxxx Een bestand openen.
xxxxxx staat voor de naam van het bestand, bv klanten, factuur, factdata, betaal, ...
Is steeds nodig voordat een bewerking op een bestand kan uitgevoerd worden.
browse Het bestand tonen in een lijst.
Hier kunnen alle gegevens gewijzigd worden!
Voorbeeld:
use klanten
browse
replace xxx with yyy for zzz Een veld vervangen door iets anders:
xxx: de naam van het veld waarvan de inhoud moet vervangen worden.
yyy: datgene wat in de plaats moet komen van xxx
zzz : (optioneel) eventuele voorwaarde

Voorbeeld 1 (alle klanten heten vanaf nu Janssens):
use klanten
replace all naam with "Janssens"

Voorbeeld 2 (alle artikels met artikelgroep 2 worden 15 % duurder):
use artikels
replace verk_excl with verk_excl * 1.15 for groep = 2

Enkele waarschuwingen:

 • Bij de meeste tabellen wordt automatisch een nieuw nummer aangemaakt indien er een record toegevoegd wordt. Het laatste nummer wordt bewaard in de tabel IDS (klantnummer, artikelnr, factuurnr, ...). Het volgende nummer wordt dus bepaald volgens de tabel IDS. Als je iets wijzigt aan het laatste nummer in een bepaalde tabel, moet je goed opletten dat dit in de tabel IDS ook aangepast wordt. Anders loopt het fout met de nummeringen.
 • Facturen worden bewaard in "factuur.dbf". De data-lijnen in "factdata.dbf". Let op : als je in factdata bedragen wijzigt, kloppen de totalen in factuur niet meer.
 • Hetzelfde principe geldt voor bonnen, offertes, verzendnota's, bestellingen en leveringen .
 • Betalingen worden afzonderlijk bewaard in "betaal.dbf". Een factuur kan zo een onbeperkt aantal aanbetalingen hebben. Hier moet je ook opletten: de som van de betaalde bedragen wordt immers ook bewaard in factuur.
 • De meeste tabellen hebben een nummering die uniek moet zijn (klantnr, artikelnr en artikelcode, factuurnr, ...).
 • Het record met klantnr 0 in het klantenbestand niet deleten.
 • Klanten niet deleten als er enige historiek aan verbonden is (voor de free-versie enkel facturen).
 • Het record met artnummer 0 in het artikelbestand niet deleten.
 • Artikels die ooit gefactureerd geweest zijn ook best niet deleten.
 • De nummering van klantgroepen (klantgrp.dbf) moet 1,2,3,4,... zijn. Deze nummers mogen niet in een andere volgorde staan. Nummer 0 mag niet voorkomen. Er mag ook geen nummer ontbreken.
 • Hetzelfde geldt voor artikelgroepen (artgrp.dbf).
 • De tabel IDS heeft een veld 'backup'. Hier wordt bewaard welke tabellen gekopiŽerd worden bij het nemen van een backup. Wijzig hier niets aan, anders zullen de backups onvolledig zijn.
 • De tabel IDS heeft een record 'nummering'. Hier wordt bewaard hoe facturen, bonnen, ... genummerd worden. Wijzig dit niet !

Neem zeker eerst een backup voor je wijzigingen aanbrengt via tools.

WiverSoft is niet verantwoordelijk voor ... om het even wat er fout mee gaat.

Copyright 2004 - 2019 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk van Willy Verschueren
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0863.034.932
Privacy verklaring