Home > Verhuur > Update

WiverSoft plugin verhuur: updates

Een update naar de laatste versie van de plugin verhuur kan via de download pagina.
(Enkel voor bestaande klanten. Ingeven van licentienummer en registratiecode is vereist).

Historiek updates:

Versie 96 (22 augustus 2022)
Enkele aanpassingen zoals in facturatie versie 5.2.5:
 • Bij het exporteren van gegevens vanuit de diverse lijsten zijn de formaten "XLSX" en "TAB delimited zonder quotes" toegevoegd.
 • Het mailen van verhuurbonnen en verhuuroffertes via Mozilla Thunderbird is herwerkt (via rechstreekse aansturing i.p.v. via MAPI).

Versie 95 (5 maart 2021)
Zelfde aanpassingen dan in facturatie versie 5.2.1:
 • Update van de interne PDF-omzetter.
 • PDF-bestanden kunnen voortaan ook gemaakt worden in het "PDF/A" formaat.
 • In de instellingen kan voor de verhuurbon en verhuurofferte afzonderlijk ingesteld worden welk e-mailadres uit de klantenfiche gebruikt dient te worden (algemeen, facturatie of levering).
 • Het programma is uitgebreid met mogelijkheden voor maatwerkaanpassingen bij het bewaren van een verhuurbon en verhuurofferte.

Versie 94 (10 februari 2020)
De vorige versie 93 bevatte een update van de interne PDF-omzetter (van een derde partij). Daar werden enkele problemen mee gemeld. In de update versie 94 is daarom terug de vorige versie van de PDF-omzetter opgenomen.

Versie 93 (30 januari 2020)
Zelfde aanpassingen dan in facturatie versie 5.1.8:

Omvangrijke aanpassing bij het mailen van een verhuurbon en verhuurofferte:
 • De standaard teksten kunnen nu opgesteld worden in "tekst met opmaak" (html).
 • De mogelijkheden om de e-mails te personaliseren zijn uitgebreid.
 • Bij gebruik van Outlook als e-mailprogramma wordt aan de e-mail de handtekening toegevoegd die in Outlook ingesteld staat voor nieuwe e-mails.
Update van de interne PDF-omzetter en een verbeterde error-check bij problemen die kunnen ontstaan bij de aanmaak van een PDF.

Versie 92 (14 oktober 2019)
Bugfix: In de vorige versie 91 ontstond een error bij het toevoegen van de verkoopsvoorwaarden aan een PDF, indien in de instellingen gekozen was om de naam van de klant toe te voegen aan de naam van de PDF, en in de naam van de klant een afkappingsteken voorkwam (bv. D'haene).

Versie 91 - (10 oktober 2019)
Zelfde aanpassingen dan in facturatie versie 5.1.6:
 • Nieuw window: Verhuur - Oude documenten verwijderen.
  Hiermee kunnen oude verhuurbonnen en verhuuroffertes (van voor een bepaalde einddatum) verwijderd worden.
 • Bij de aanmaak van een PDF-bestand van een verhuurbon, verhuurofferte en verhuurcontract is het voortaan mogelijk om een bestaande PDF met verkoopsvoorwaarden toe te voegen.
 • Na de aanmaak van een PDF-bestand kan dit voortaan automatisch weergegeven worden (in de app die in Windows opgegeven is voor PDF-bestanden).
Versie 90 (25 maart 2019)
Enkel toepasselijk bij gebruik de plugin verhuur met de Full-versie van het facturatieprogramma versie 5.1.2 en hoger: Bij het omzetten van een verhuurbon naar een factuur kan de korting contant toegekend worden.

Versie 89 (29/08/2018)
Bij het maken van een verhuurbon/verhuurofferte werkt het programma steeds met eenheidsprijzen excl. btw. Indien de cursor in het veld "Excl. btw" staat, kan met de functietoets F5 voortaan een window opgeroepen worden waarin de eenheidsprijs incl. btw ingegeven kan worden. De prijs excl. btw wordt dan automatisch herberekend (met het btw-tarief dat ingegeven is voor die detaillijn).
Is dezelfde aanpassing die in facturatie versie 5.1.0 gebeurd is voor de factuur, offerte,...

Versie 88 (26/06/2018)
In het printmenu van een verhuurbon is de mogelijkheid toegevoegd om een verhuurcontract te maken via MS Word (dat daarvoor wel op uw PC geïnstalleerd dient te zijn).

Aanpassingen bij een verhuurbon/verhuurofferte voor een klant met een speciale 0% BTW-regeling (intracommunautair goederen/diensten, buiten EU, medecontractant):
 • Bij het maken van een nieuwe verhuurbon/verhuurofferte voor zo'n klant, verschijnt voortaan de vraag of de bon/offerte met 0% BTW gemaakt dient te worden.
 • Bij het omzetten van een verhuurbon naar een factuur voor zo'n klant, verschijnt voortaan de vraag of de factuur aangemaakt dient te worden met de betreffende BTW-regeling.
Probleempjes opgelost:
 • Op sommige systemen met een spatie in de Windows gebruikersnaam, kon bij het openen van de windows verhuurbon/verhuurofferte de foutmelding "Command contains unrecognized phrase/keyword" ontstaan (na een update van Windows 10).
 • Bij de bewerking "huurbon maken, betaling ingeven, omzetten naar factuur, factuur verwijderen, verhuurbon verwijderen" bleef een betaling achter die aan niets gekoppeld is.
Versie 87 (31/10/2017)
Bugfix: In versie 86 gaf een op maat aangepast printmenu in een huurbon of huurofferte een onterechte foutmelding (enkel van toepassing voor klanten waar het printmenu op maat aangepast werd).

Versie 86 (26/10/2017)
Aanpassingen voor compatibiliteit met de facturatie versies 5.0.7:
 • In de verhuurinstellingen zijn de algemene mailinstellingen verwijderd (deze zitten voortaan in alle versies van het facturatieprogramma in de lokale instellingen).
 • Bij het ingeven van tekstvelden kan voortaan de rechtermuisknop gebruikt worden voor knippen, kopiëren, plakken en alles selecteren.
 • Aan de printmenu's van verhuurofferte en verhuurbon is de optie "1 x printen + PDF" toegevoegd.
 • Probleempje opgelost: Bij de aanmaak van een PDF-bestand zonder aangepaste layout kon in sommige omstandigheden een error ontstaan.
Versie 85 (18/08/2017)
Zelfde aanpassingen dan in facturatie versie 5.0.6:
 • Aan de naam van de PDF-bestanden kan voortaan de naam van de klant toegevoegd worden. In te stelling via "Overige - Lokale instellingen".
 • Op een aangepaste layout kan voortaan een ander logo geprint worden afhankelijk van de klantgroep, het veld "onze referentie", of het veld "uw referentie" (voor bedrijven die verschillende activiteiten hebben en hiervoor verschillende logo's willen gebruiken).
 • Probleempje opgelost: Bij het bewaren van een verhuurbon/verhuurofferte kon in uitzonderlijke omstandigheden een foutmelding "alias totaal is not found" ontstaan.
Versie 84 (12/01/2017)
Bugfix: Indien vanuit de verhuurartikelfiche een sticker geprint werd met een aangepaste layout, werd de standaard layout gebruikt i.p.v. de aangepaste.

Versie 83 (01/01/2017)
Het installatiebestand is aangepast voor levering van de plugin via download. Met hetzelfde bestand kan voortaan zowel een update als een nieuwe installatie uitgevoerd worden.
Verder geen aanpassingen aan de plugin zelf.

Versie 82 (14/10/2016)
Een verhuurbon kan voortaan omgezet worden naar:
 • Kopie huurbon
 • Huurofferte
Bij het maken/wijzigen van een verhuurbon en verhuurofferte kan in de detaillijnen het bedrag incl. btw voortaan gewijzigd worden. Na het wijzigen van dat veld wordt het bedrag excl. btw automatisch herberekend.
De betalingstermijn die geldt bij het omzetten van verhuurbon naar factuur is uitgebreid met de optie "einde maand" (in facturatie voorzien sinds versie 5.0.2).
Bij het omzetten van een verhuurofferte naar een verhuurbon wordt voortaan eerst de beschikbaarheid van alle artikelen gecheckt.
Interne aanpassingen i.v.m. maatwerkmogelijkheden bij het omzetten van verhuurofferte/verhuurbon/factuur.
De "progressbar" die de vooruitgang van het proces weergeeft bij berekening van omzet per klantgroep en artikelgroep, heeft een modernere look gekregen (zelfde aanpassing dan in versie 5.0.2 van het facturatieprogramma).
Bugfix:
 • Bij het omzetten van een verhuurofferte naar een verhuurbon kon een dubbele boeking van serienummers ontstaan indien de geplande periode exact dezelfde was dan een reeds bestaande huurbon met dezelfde serienummers.
 • Sommige lijsten werden geprint naar de laatst gebruikte printer, i.p.v. de printer die voor de lijsten ingesteld is in de lokale instellingen.
 • Indien in de verhuurartikelfiche een aantal groter dan 999.999 ingegeven was, ontstond een "numeric overflow" error bij het bewaren van de verhuurbon.
Versie 81 (17/09/2015)
Dezelfde visuele aanpassingen dan in versie 5.0.1 van het facturatieprogramma: De grijstint van de icoontjes op de "niet actieve" knoppen is aangepast, waardoor deze beter zichtbaar zijn onder Windows 10.

Versie 80 (13/08/2015)
Dezelfde visuele aanpassingen dan in versie 5.0.0 van het facturatieprogramma:
 • 4 lettertypes die doorheen gans het programma op scherm gebruikt worden voor teksten, invulvelden, knoppen, enz.
 • 2 thema's voor de titelbalk van de windows
 • 3 thema's voor de icoontjes op de werkbalk en de windows
Versie 63 (07/03/2015)
Fiche verhuurartikel: Indien gekozen wordt voor "Prijs per verhuur", kan voortaan een eenheid ingegeven worden. Deze wordt dan mee overgenomen bij het inlezen van een artikel bij de aanmaak van een verhuurbon of verhuurofferte.
Dezelfde aanpassingen dan in recente versies van het facturatieprogramma:
 • Bij gebruik van de knop "Annuleren" verschijnt voortaan een vraag ter bevestiging (artikelfiche, verhuurofferte, verhuurbon en set).
 • Update van de interne PDF-omzetter. Hiermee wordt het niet correct weergeven van logo's met een transparante achtergrond op een PDF opgelost.
 • Aanpassing van de standaard layout van verhuurbon, verhuurcontract en verhuurofferte:
  • Het kortingspercentage wordt voortaan vermeld in de details.
  • De eigen bedrijfsgegevens worden zwart geprint i.p.v. grijs.
  • Het adreslabel van de klant is aangepast (voor details, zie aanpassingen bij facturatie versie 4.1.9).
 • Bijkomende aanpassing van de standaard layout van het verhuurcontract: De 2 velden met contractvoorwaarden (die onderaan bij de eindtotalen weergegeven werden), worden voortaan weergegeven op een afzonderlijke pagina.

Deze aanpassingen hebben geen invloed op bestaande aangepaste layouts.
Het update-bestand wordt voortaan ondertekend met een digitaal certificaat. Dit geeft de gebruiker de garantie dat het van WiverSoft komt, niet meer van een "onbekende uitgever".

Versie 62 (28/02/2014)
Fiche verhuurartikel:
 • Veld "gewicht" toegevoegd.
 • Probleempje opgelost: Het ingeven van een huurprijs > 9999.99 was niet mogelijk.
Verhuurbon en verhuurofferte: Extra karakter voor huurprijs (max. is nu 999 999.9999).
Verhuurbon: printen paklijst:
 • Knop toegevoegd voor aanmaak PDF.
 • Op de layout kan het gewicht toegevoegd worden.
Enkele interne aanpassingen.
Versie 61 (20/11/2013)
Dezelfde visuele aanpassingen dan in versie 4.1.7 van het facturatieprogramma: een nieuw icoontje voor de windows in het programma.
Enkele probleempjes opgelost:
 • Bij het printen van de (in versie 59 vernieuwde) "planning voorraad 3 weken" ontstond een error.
 • Bij het wijzigen van een verhuurbon en verhuurofferte met veel detaillijnen ontstond bij het wijzigen soms een foutmelding.
Versie 60 (19/08/2013)
Bugfix artikel inlezen: Indien in versie 59 bij het maken van een verhuurbon of verhuurofferte een artikel ingelezen werd via het artikelzoekwindow en daarbij de "OK" knop gebruikt werd, ontstond een error.
Versie 59 ( 10/08/2013 )
Dezelfde aanpassingen dan in versie 4.1.5 van het facturatieprogramma:
 • Het al dan niet weergeven van het logo en de eigen bedrijfsgegevens op verhuurbon en verhuurofferte bij het printen en omzetten naar PDF.
 • De locatie van de PDF-bestanden.
 • Verbeterde controle op errors bij printen.
 • Bij het inlezen van een set in een verhuurbon of verhuurofferte gebeurt voortaan een controle of er in de betreffende set artikelen staan die gemarkeerd zijn als "niet actief".
Planning voorraad 3 weken: meer mogelijkeden toegevoegd voor het uitfilteren van een deel van de artikelen: actief/niet actief, artikelen uit een set, één artikel. Extra rapportering toegevoegd voor opvolging omzet verhuur:
 • Omzet per artikel
 • Omzet per artikelgroep
 • Omzet per klant
 • Omzet per klantgroep
Omzet wordt doorgaans berekend op de factuurdatum. Om bovenstaande te kunnen verwezenlijken wordt de datum "gefactureerd op" voortaan ook bewaard in een verhuurbon.
Enkele probleempjes opgelost (zelfde dan in versie 4.1.5 van het facturatieprogramma):
 • Bij het maken van een verhuurbon of verhuurofferte kon een niet-actief artikel zonder meer ingelezen worden. Voortaan verschijnt een waarschuwing.
 • Bij het inlezen van een set in een verhuurbon of verhuurofferte was de volgorde van de ingelezen gegevens niet correct indien indien in de details van de betreffende set ooit een lijn tussengevoegd werd.
 • Set artikelen: Bij de bewerking nieuw - bewaren - wijzigen - bewaren (zonder het window tussentijds te sluiten) onstonden dubbele detaillijnen.
Versie 58 (06/09/2012)
Huurofferte en huurbon: Via het printmenu kan voortaan een PDF-document aangemaakt worden (naar analogie met het facturatiegedeelte in versie 4.1.3).
Verhuurinstellingen: Bij wijzigen van het BTW-tarief voor verhuur, wordt de wijziging ook doorgevoerd voor alle verhuurartikelen (i.v.m. de BTW-aanpassing in Nederland op 01/10/2012).
Versie 57 (31/03/2012)
Huurofferte: Het is voortaan mogelijk om een kopie te maken. Huurbon en huurofferte: de uitgevoerde code bij het mailen kan voortaan op maat aangepast worden (door WiverSoft).
2 probleempjes opgelost:
 • Bij het omzetten van een verhuurofferte naar een verhuurbon werd in de totalen de waarborg niet mee omgezet.
 • Bij het mailen van een verhuurbon of verhuurofferte werd de waarborg niet vermeld.
Versie 56 (19/03/2011)
Bugfix: De demo versie 55 gaf een foutmelding zodra deze na installatie opnieuw opgestart werd.
Versie 55 (07/03/2011)
Printen paklijst: het veld "aantal" toegevoegd op de standaardlayout.
Aanpassing van de help voor het aanpassen van de layout paklijst.
Versie 54 (02/03/2011)
Het aanpassen van layouts is volledig herwerkt. Het kan voortaan via een menu-item in het programma, i.p.v. via tools.exe.
De help over het aanpassen van layouts is herschreven en uitgebreid.
Aanpassing aan de standaardlayout van verhuurbon, verhuurcontract en verhuurofferte: De data-grouping op 25 lijnen is verwijderd. Het aantal lijnen op een blad wordt voortaan bepaald door de beschikbare ruimte. Het probleem met de paginanummering bij gebruik van een grotere page header of page footer is hiermee opgelost. (zie https://www.wiversoft.be/facturatie_faq_layouts.php#faq8 )
Het printen van de paklijst is herwerkt:
 • Detaillijnen zonder artikelcode kunnen voortaan ook geprint worden.
 • De layout is aangepast.
 • Verhuurofferte: Nieuw veld "geldig tot" toegevoegd.
 • Het is voortaan mogelijk om stickers te printen van verhuurartikelen (via de verhuurartikelfiche, en via de lijst verhuurartikelen). Bij printen van stickers via de verhuurartikelfiche verschijnt de keuze tussen één sticker van het artikel, of een sticker voor elk serienummer (enkel voor artikelen met serienummers).
Bugfix: Indien in het window "planning voorraad 1 bon", bij het opvragen van een bon, het zoekscherm voor een klant gebruikt werd, ontstond een error.
Versie 53 (05/12/2009)
Huurbon en huurofferte: Bij update duur" wordt de duur voortaan geupdate a.d.h.v. de vermelde eenheid, i.p.v. de instelling in de artikelfiche. Dit geeft als resultaat dat ook de duur van sets met "prijs per set" (= lijn zonder artikelcode) correct geupdate wordt.
Huurbon en huurofferte: Het veld eenheid kan voortaan gewijzigd worden bij de aanmaak van een nieuwe huurbon of huurofferte.
Versie 52 (31/10/2009)
Huurbon: Bij het printen van de paklijst kunnen de artikelen gesorteerd worden op volgorde van huurbon, serienummer, artikelcode of lokatie magazijn.
Huurbon en huurofferte: In het veld "aantal" kunnen voortaan decimalen ingegeven worden. Enkel mogelijk voor verhuurartikelen die niet "te plannen" zijn.
Huurbon en huurofferte: Bij het toevoegen van een set wordt deze voortaan tussengevoegd onder de lijn waar de cursor staat ( i.p.v. onderaan toegevoegd).
Versie 51 (15/03/2009)
Fiche verhuurartikel is uitgebreid met een veld "Lokatie magazijn". Dit veld kan op een aangepaste layout van verhuurbon of paklijst ook weergegeven worden.
Veld "Lokatie magazijn" ook toegevoegd op de lijst verhuurartikelen.
Kleine aanpassing bij inlezen van een set verhuurartikelen in verhuurbon/verhuurofferte: Bij de instelling "prijs per set" wordt de duur van de verhuur voortaan ook ingelezen in de details.
Versie 50 (01/02/2009)
Er kunnen "sets" verhuurartikelen aangemaakt worden, die ingelezen kunnen worden in een verhuurbon en verhuurofferte. Korting kan voortaan toegekend worden per artikel, artikelgroep, klant, klantgroep, volgens duur verhuur of op maat aangepast.Is instelbaar in de verhuurinstellingen.
Nieuwe methode toegevoegd om documenten te mailen: MAPI-mail (naast de reeds bestaande Outlook en CDO). Met deze methode kan een mail ook verstuurd worden via uw standaard mailprogramma (getest met Outlook express, Windows Mail en Thunderbird).
De verhuurbon heeft een bijkomend vinkje gekregen voor de status "afgewerkt".
In de lijst verhuurbonnen kan een selectie gemaakt worden op niet afgewerkte verhuurbonnen.
Het window "te behandelen verhuurbonnen" is uitgebreid met "Af te werken huurbonnen".
Op de lijsten wordt voortaan het "aantal lijnen" weergegeven (zoals in facturatie versie 4.0.4).
Versie 49 (08/09/2008)
Bugfix:
 • Bij het maken van een verhuurofferte werden de 2 info-velden niet gelezen/geschreven van en naar de database.
 • Indien op een verhuurbon de artikelcode van reeds ingelezen artikelen gewijzigd werd, ontstonden bij het bewaren fouten in de verhuurplanning (enkel voor artikelen met serienummers).
Versie 48 (13/05/2008)
De grootte van de windows kan voortaan aangepast kan worden, zoals in versie 4.0.2 van het facturatieprogramma.
Versie 47 (19/02/2008)
De verhuurartikelfiche heeft een veld "lange omschrijving" gekregen, zoals op de gewone artikelfiche in de Pro- en Full-versie van het facturatieprogramma. Deze lange omschrijving kan ook ingelezen worden in de details bij het maken van een verhuurbon of verhuurofferte (instelbaar in de verhuurinstellingen).
Het window verhuurbon en verhuurofferte is uitgebreid met een knop "extra velden". Hiermee is het mogelijk om - via maatwerk in een nieuw window - bijkomende velden aan de verhuurbon of verhuurofferte te koppelen. Deze bijkomende velden kunnen dan ook weergegeven worden op de te printen documenten (bv. betalingsvoorwaarden, contactpersoon, leveringsplaats en uur, speciale contractvoorwaarden, enz... )
De velden "onze referente" en "uw referentie" zijn toegevoegd op de lijst verhuurbonnen en lijst verhuuroffertes.
Berekening BTW aangepast zoals in de nieuwe versie van het facturatieprogramma (met 2 opties: gebaseerd op het bedrag excl. BTW of incl. BTW).
Op de standaardlayout van de paklijst is de omschrijving van het verhuurartikel toegevoegd.
Nog enkele kleine visuele aanpassingen die ook in het facturatieprogramma gebeurd zijn (marges in lijsten, kleurinstellingen, correctie van de breedte van de datagrids bij verschillende Windows-scrollbarinstellingen, ...)
De nieuwe versie is gecompileerd met de nieuwste versie van Visuale FoxPro 9, voor volledige compatibiliteit met Windows Vista en versie 4.x.x van het facturatieprogramma.
Aanpassing in betalingsopvolging: Bij het opvragen van de verhuurbon wordt nagegaan of er op de factuur betalingen ingegeven zijn. Indien ja, verschijnt de keuze of deze betalingen aan de verhuurbon gekoppeld moeten worden (optioneel, instelbaar in de verhuurinstellingen).
Bugfix:
 • In sommige omstandigheden ontstond een error bij het mailen van een verhuurofferte.
 • Verhuurartikelfiche: Bij "nieuw" en dan "kopiëren" van een artikel met serienummer, was het aantal wijzigbaar (wat niet mag, het aantal wordt bepaald door de ingegeven serienummers)
Versie 39 (juni 2007)
Omvangrijke aanpassing: Het programma kan de voorraad voortaan op 2 verschillende manieren opvolgen:
 • Individueel per serienummer (zoals het in vorige versies was).
 • of met aantallen (dus zonder gebruik van serienummers).
Hierdoor wordt het programma ook geschikt voor opvolging van verhuur van zaken die doorgaans met reletief grote aantallen tegelijk verhuurd worden, zoals bv. tafels, stoelen, glazen, borden, bestek, ...
Programma is uitgebreid met verhuuroffertes + bijhorende lijsten.
Diverse kleine aanpassingen en verbeteringen.
Versie 2 (januari 2007)
Arceren even/oneven lijnen in lijsten toegevoegd.
Bugfix printen stickers.
Versie 1 (september 2006)
Eerste versie beschikbaar


Copyright 2004 - 2024 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0759.665.594
Privacy verklaring