Home > Facturatie Software > FAQ > FAQ problemen

WiverSoft facturatie : FAQ over over problemen die kunnen voorkomen


FAQ 1: Bij het printen van een factuur, offerte, ... verschijnt een Window met "Open" in de titelbalk.

FAQ 2: Bij het nemen van een backup ontstaat de foutmelding: “ole error code 0x80040154 class not registered".

FAQ 3: Bij het openen van een window is het niet helemaal zichtbaar (het staat bv. deels achter de taakbalk)

FAQ 4: Bij het opvragen van de lijsten omzet per klantgroep, artikelgroep, ... verschijnt een "Locate mschrt20.ocx" window.


FAQ 1: Bij het printen van een factuur, offerte, ... verschijnt een Window met "Open" in de titelbalk.

Het “Open” window verschijnt omdat het bestand dat voor het logo op de layout gebruikt werd (op de standaard layout: “logo.bmp”), er niet meer is. De report-generator vraagt dan naar de locatie ervan. Als u in dat window het gewenste logo selecteert, zal het printen alsnog gebeuren. De volgende keren zal het echter opnieuw gevraagd worden, tot het probleem met het “verdwenen” logo op de layout opgelost wordt.
Bij "Annuleren" komt de foutboodschap: "Er was een probleem bij het printen of de PDF-aanmaak. File does not exist".

Het gebeurt wel eens dat gebruikers op hun aangepaste layout voor het logo verwijzen naar een bestand dat niet in dezelfde map staat dan het programma (bv C:\documents and settings\Naam van de gebruiker\afbeeldingen\..... ). Dit is niet wenselijk, maar het werkt wel.
Als het programma dan overgezet wordt naar een andere PC, wordt het logo niet mee gekopieerd en doet het betreffende probleem zich voor. Ook als er wat “opgeruimd“ wordt in afbeeldingen, zal het probleem zich voordoen als het gebruikte logo verwijderd werd.

Het is dus aangewezen om logo’s in dezelfde map te zetten dan het programma. Dan via “Overige – Layouts aanpassen“ de betreffende layout openen, het juiste logo selecteren, en de layout bewaren met “File - Save”.
Zie ook de help bij het onderwerp “Layouts aanpassen”. Het aanpassen van het logo staat er uitgelegd bij de veel gevraagde aanpassingen.


FAQ 2: Bij het nemen van een backup ontstaat de foutmelding: “ole error code 0x80040154 class not registered".

Voor het nemen van een backup is een OCX-bestand nodig, dat bij de installatie met de setup geïnstalleerd wordt in de Windows-System-directory. Wellicht ontbreekt dit. Dit wordt typisch veroorzaakt door:

 • Het programma naar een andere PC te kopiëren zonder het er op te installeren (met de CD of met het gedownloade installatiebestand). Zie deze FAQ
 • Gebruik van het programma in een netwerk, zonder het lokaal te installeren (maar met een rechtstreekse link naar de exe op de server). Zie deze FAQ
 • Een andere mogelijkheid is dat een andere programma (dat dit ocx-bestand ook gebruikt) verwijderd werd, en waarbij de "de-install" te ijverig geweest is in het verwijderen van bestanden.
Het probleem kan opgelost worden door:
 • Het programma te updaten naar de laatste versie. Sinds versie 5.0.2 wordt dit OCX-bestand niet meer gebruikt bij het nemen van een backup.
 • of door het OCX-bestand opnieuw te installeren. Dat kan met dit bestand: WiverSoftOcxSetup.exe
  Dit setup bestand gewoon uitvoeren. Hiermee worden alle benodigde OCX-bestanden opnieuw geïnstalleerd (zonder iets weg te schrijven in de WiverSoft-programma-map).


FAQ 3: Bij het openen van een window is het niet helemaal zichtbaar (het staat bv. deels achter de taakbalk)

De positie en afmetingen van elk window van het programma worden bewaard in een databestand (x-y coördinaten en afmetingen in pixels). De volgende keer dat het betreffende window geopend wordt, worden deze instellingen opgehaald, en het window wordt terug gepositioneerd op de plaats waar het de vorige keer stond.
In sommige gevallen kan de nieuwe positie schijnbaar afwijken van de vorige (het staat op dezelfde x-y coördinaten, maar de weergave op scherm ziet er niet hetzelfde uit). Dit kan o.a. gebeuren wanneer:

 • De schermresolutie gewijzigd werd.
 • Het programma gekopieerd werd naar een andere PC met een andere schermresolutie.
 • Er wijzigingen aangebracht werden in sommige Windows-instellingen (zoals de hoogte van de titelbalk van de windows).
 • Er eerst 2 schermen aangesloten waren aan de PC, en er 1 verwijderd werd. In dit geval kunnen de windows zelfs onzichtbaar zijn (indien weergegeven op de x-y coördinaten van het niet meer aangesloten scherm).
 • Het programma in een netwerk op meer dan 1 PC (met verschillende schermresoluties) gebruikt wordt, met een rechtstreekse link naar het programma op de server, i.p.v. het te installeren op elke PC afzonderlijk. Zie deze FAQ
Het kan als volgt opgelost worden:
 • Elk window afzonderlijk kan gereset worden door te dubbelklikken in de rechteronderhoek (rechts onder de knop "Sluiten").
 • Voor alle windows tegelijk: Overige - Lokale instellingen - Tab "overige" - De knop onderaan: "Alle windows resetten".
  Het bewaren van de posities en afmetingen van de windows kan daar eventueel ook uitgezet worden.


FAQ 4: Bij het opvragen van de lijsten omzet per klantgroep, artikelgroep, ... verschijnt een "Locate mschrt20.ocx" window.

Voor het weergeven van de balkgrafiek in die lijsten is een OCX-bestand nodig, dat bij de installatie met de setup geïnstalleerd wordt in de Windows-System-directory. Wellicht ontbreekt dit. Dit wordt typisch veroorzaakt door:

 • Het programma naar een andere PC te kopiëren zonder het er op te installeren (met de CD of met het gedownloade installatiebestand). Zie deze FAQ
 • Gebruik van het programma in een netwerk, zonder het lokaal te installeren (maar met een rechtstreekse link naar de exe op de server). Zie deze FAQ
 • Een andere mogelijkheid is dat een andere programma (dat dit ocx-bestand ook gebruikt) verwijderd werd, en waarbij de "de-install" te ijverig geweest is in het verwijderen van bestanden.
Het probleem kan opgelost worden door het OCX-bestand opnieuw te installeren. Dat kan met dit bestand: WiverSoftOcxSetup.exe
Dit setup bestand gewoon uitvoeren. Hiermee worden alle benodigde OCX-bestanden opnieuw geïnstalleerd (zonder iets weg te schrijven in de WiverSoft-programma-map).


Copyright 2004 - 2019 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk van Willy Verschueren
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0863.034.932
Privacy verklaring