Home > Facturatie Software > Versies > Facturatie Full

Facturatie Full: facturatieprogramma met stockbeheer en periodiek factureren

Facturatie Full heeft bovenop de mogelijkheden van de Pro -versie, volgende voorzieningen:

 • Opvolging van serienummers gekoppeld aan artikelen.
 • Onderhoudscontract met automatisch periodiek factureren.
 • Werken met korting contante betaling
 • Externe documenten (xls, pdf, ...) koppelen aan klant, artikel, leverancier en aankoopfactuur.
 • Berekenen van winstmarge op een factuur, offerte, verzendnota en bon.
 • Extra markeringen (vinkjes) bij bonnen en verzendnota's.
 • Takenlijstje.
 • Toekenning korting op basis van een combinatie van artikelgroep en klantgroep.
 • 12 maanden ondersteuning en updates inbegrepen in de aankoopprijs.

BestellenDownload demo versie prijs WiverSoft facturatie Full

Een uitgebeid overzicht van de mogelijkheden:

Beheer van klanten:

 • Invoeren, opvragen, wijzigen, verwijderen.
 • Indeling in klantgroepen.
 • Klant kan op "niet-actief" gezet worden zodat deze in de databank blijft, maar standaard niet meer zichtbaar is in de zoeklijst.
 • Met een druk op de knop een e-mail sturen aan de betreffende klant.
 • Printen van n adreslabel voor de betreffende klant.
 • Externe documenten (xls, pdf, ...) koppelen aan klant.
 • Klantenfiche kan (door WiverSoft) aangepast worden aan uw wensen.
 • Lijst van klanten:
  • Selectiemogelijkheden op klantnr, postcode, laatste factuurdatum, klantgroep, wel of niet actief.
  • Deze lijst kan geprint en ge xporteerd worden worden (Excel, dBase, CSV, ...).
  • Printen van adreslabels.
  • Sturen van e-mail aan een reeks klanten uit de lijst.
  • Importeren van klanten vanuit verschillende bestandsformaten (Excel, dBase, CSV, ...)

Beheer van artikelen:

 • Invoeren, opvragen, wijzigen, verwijderen. Foto van artikel in artikelfiche mogelijk.
 • Indeling in artikelgroepen.
 • Artikel kan op "niet-actief" gezet worden zodat het in de databank blijft, maar standaard niet meer zichtbaar is in de zoeklijst.
 • Artikelfiche kan (door WiverSoft) aangepast worden aan uw wensen.
 • Voorraadbeheer en inventaris (opname + aanpassing voorraad).
 • Opvolging van serienummers, gekoppeld aan een artikel.
 • Veld 'gewicht' op artikelfiche (geeft de mogelijkheid om het totale gewicht van de levering weer te geven, bv. op de verzendnota)
 • Printen van n artikelsticker van het betreffende artikel (met of zonder barcode).
 • Printen van artikelstickers voor meerdere artikelen, aantal stickers per artikel in te geven.
 • Externe documenten (xls, pdf, ...) koppelen aan artikel.
 • Lijst van artikelen die geprint en ge xporteerd kan worden. Selectiemogelijkheden op artikelnummer, artikelcode, artikelgroep, wel of niet actief.
 • Aanmaken van "sets" van artikelen, die in n keer ingelezen kunnen worden bij het maken van een factuur, offerte, bon, ...
 • Lijst met serienummers die geprint en ge xporteerd kan worden. Selectiemogelijkheden op artikelcode, artikelgroep, leverancier, in voorraad of verkocht.
 • Importeren van artikelen vanuit verschillende bestandsformaten (Excel, dBase, CSV, ...)

Beheer van leveranciers:

 • Invoeren, opvragen, wijzigen, verwijderen.
 • Leverancier kan op "niet-actief" gezet worden zodat deze in de databank blijft, maar standaard niet meer zichtbaar is in de zoeklijst.
 • Externe documenten (xls, pdf, ...) koppelen aan leverancier.
 • Lijst van leveranciers die geprint en ge xporteerd kan worden. Selectiemogelijkheden op leveranciernr, postcode, wel of niet actief.
 • Importeren van leveranciers vanuit verschillende bestandsformaten (Excel, dBase, CSV, ...)

Facturen / creditnota's :

 • Aanmaak van nieuwe, opvragen, wijzigen, verwijderen.
 • Printen, PDF/UBL maken en mailen met PDF/UBL in bijlage.
 • Werken met korting contante betaling
 • Opvolging van betalingen. Meerdere betalingen op één factuur mogelijk.
 • Inkomende betalingen verwerken door importeren van CODA bestanden.
 • Weergeven van een EPC QR-code op facturen, herinneringen en in e-mails.
 • Nummering creditnota's naar keuze: doorlopend met facturen of afzonderlijk.
 • Facturatie met speciale BTW-regelingen:
  • Medecontractant (B) / verleggingsregeling (NL)
  • Margeregeling
  • Intracommunautair - goederen
  • Intracommunautair - diensten
  • Goederen/diensten buiten EU
  • Renovatie bouw 6% btw (automatisch printen standaardverklaring op factuur).
 • Facturen exporteren naar UBL-bestanden voor verwerking in boekhoudprogramma's.
 • Inlezen gegevens uit offerte, bon of verzendnota mogelijk.
 • Kopie maken van bestaande factuur.
 • Automatische aanmaak van herinneringen. De tekst op de herinneringen kan aangepast worden, alsook de termijnen waarop deze geprint dienen te worden.
 • Barcodes scannen (bij invoer in factuur/bon/offerte/verzendnota).
 • Selecteren van serienummer bij opstellen factuur, verzendnota, bon 'Bij verkoop of verzending wordt het serienummer gekoppeld aan de klant).
 • Opsturen van factuur/creditnota via mail (als PDF-bijlage) mogelijk.
 • Berekenen van winstmarge op een factuur.
 • Uitgebreide lijsten die geprint en ge xporteerd kunnen worden.
 • Tekst zoeken in details facturen.
 • Berekening omzet per klant.
 • Berekening omzet per artikel.
 • Berekening omzet per artikelgroep (+ grafiek)
 • Berekening omzet per btw-tarief (+ grafiek)
 • Berekening omzet per maand (+ grafiek)
 • Berekening inkoop-verkoop per artikelgroep (+ grafiek)

Inkoop:

 • Aankoopfacturen: Invoeren, opvragen en wijzigen: uitgebreide betalingsopvolging.
 • Externe documenten koppelen aan aankoopfactuur (bv. een PDF van de originele factuur).
 • Lijst van aankoopfacturen die geprint en ge xporteerd kan worden. Selectiemogelijkheden op factuurdatum, betaald of openstaand, n leverancier of alle leveranciers.
 • Bestelling artikelen (bij uw leverancier).
 • Opsturen van bestelling via mail (als PDF-bijlage) mogelijk.
 • Levering artikelen (met mogelijkheid om een sticker te printen per geleverd artikel, met of zonder barcodes).
 • Ingeven serienummers bij levering.
 • Lijsten bestelling, levering, besteld artikel, geleverd artikel.
 • Tekst zoeken in bestellingen en leveringen.

Offertes :

 • Aanmaak van nieuwe, opvragen, wijzigen, verwijderen.
 • Printen, PDF maken en mailen met PDF in bijlage.
 • Omzetten offerte naar factuur, bon, verzendnota, kopie offerte, bestelling (aan leverancier).
 • Opsturen van offerte via mail (als PDF-bijlage) mogelijk.
 • Berekenen van winstmarge op een offerte.
 • Lijst van offertes die geprint en ge xporteerd kan worden.

Bonnen :

 • Aanmaak van nieuwe, opvragen, wijzigen, verwijderen.
 • Printen, PDF maken en mailen met PDF in bijlage.
 • Zelf te defini ren soorten (werkbon, bestelbon, retourbon, ...).
 • Omzetten bon naar factuur (ook met meerdere bonnen tegelijk).
 • Omzetten bon naar verzendnota.
 • Kopie maken van bestaande bon.
 • Bon kan gemarkeerd worden als "afgewerkt".
 • Elke bonsoort heeft een tweede markering (vinkje), waarvan de benaming ingegeven kan worden per bonsoort.
 • Elke detaillijn van de bon heeft eveneens een markering. Hierdoor kan elke lijn afzonderlijk een bepaalde status hebben (afgewerkt, geleverd, retour, ...). In de lijst "details op bonnen" kan geselecteerd worden op de status van deze markering.
 • Opsturen van bonnen via mail (als PDF-bijlage) mogelijk.
 • Berekenen van winstmarge op een bon.
 • Uitgebreide lijsten die geprint en ge xporteerd kunnen worden.

Verzendnota's:

 • Aanmaak van nieuwe, opvragen, wijzigen, verwijderen.
 • Printen, PDF maken en mailen met PDF in bijlage.
 • Betalingsopvolging.
 • Omzetten verzendnota naar factuur mogelijk (ook met meerdere tegelijk).
 • Opsturen van verzendnota via mail (als PDF-bijlage) mogelijk.
 • Berekenen van winstmarge op een verzendnota.
 • Verzendnota's hebben 2 markeringen (vinkjes), waarvan de benaming ingegeven kan worden via de instellingen.
 • Elke detaillijn van de verzendnota heeft eveneens een markering. Hierdoor kan elke lijn afzonderlijk een bepaalde status hebben (afgewerkt, geleverd, ...). In de lijst "details op verzendnota's" kan geselecteerd worden op de status van deze markering.
 • Uitgebreide lijsten die geprint en ge xporteerd kunnen worden.

Onderhoudscontract (om automatisch periodiek te factureren):

 • Opstellen + printen onderhoudscontract.
 • Automatisch periodiek facturen maken (periodiciteit in maanden of jaren).
 • Lijst onderhoudscontracten, die geprint en ge xporteerd kan worden.
 • Verstreken termijnen.

Taken:

 • Uit te voeren taken (memo's), die gekoppeld kunnen worden aan een medewerker, klant en artikel.
 • Lijst taken met verschillende selectiecriteria, die geprint en ge xporteerd kan worden.

Overige:

 • Krachtige en snelle database waarbij tienduizenden klanten, artikelen en facturen geen probleem is.
 • Elke wijziging van de voorraad wordt bewaard in een logbestand.
 • Automatisch de recyclagebijdrage van een artikel toevoegen bij de aanmaak van een factuur.
 • 5 verschillende BTW-codes mogelijk.
 • Mogelijkheden voor backup en restore.
 • Toekenning van een korting op basis van de klantgroep, klant, artikelgroep, artikel, of een combinatie van artikelgroep en klantgroep.
 • Geschikt voor gebruik in een netwerk, met meerdere gebruikers op dezelfde databank (afhankelijk van de aangekochte licenties).
 • Logo van uw firma kan op factuur geprint worden.
 • Eigen layout van facturen mogelijk.
 • Kan uitgebreid worden met " plugins ".
Copyright 2004 - 2024 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0759.665.594
Privacy verklaring